019

ΔΩΡΕΑΝ βιβλία

ΔΩΡΕΑΝ βιβλία και έντυπο υλικό που αντανακλούν τη μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο των μαθητών μας. Τα σχολικά βοηθήματα είναι γραμμένα από καθηγητές γνωστούς για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων. Προεκτείνουν τα σχολικά βιβλία, συμπληρώνουν το μάθημα και ενισχύουν τη διδασκαλία. Είναι εύχρηστα, ενημερωμένα και ανανεώνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις μεταρρυθμίσεις της σχολικής κοινότητας. Δίδονται δωρεάν στους μαθητές μας με την εγγραφή τους και περιλαμβάνουν το υλικό που θα διδαχτούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr