032

Συναντήσεις με ειδικό ψυχολόγο

Συναντήσεις με ειδικό ψυχολόγο για τους μαθητές αλλά και για τους γονείς. Για τη διαχείριση του άγχους αλλά και για εκμάθηση τεχνικών επίτευξης στόχων. Για την υποστήριξη του μαθητή στη μελέτη, τρόπους ενθάρρυνσης του αλλά και πως θα επικεντρωθεί στον στόχο των εξετάσεων.

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr