031

Ενημέρωση γονέων

Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα της αρμονικής συνεργασίας μαθητών – γονέων – καθηγητών. Για το λόγο αυτό διοργανώνουμε συγκεντρώσεις – ενημερώσεις γονέων 2 φορές το χρόνο ώστε να συντονιστεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, η προσπάθεια όλων για την επίτευξη του στόχου των μαθητών μας. Βεβαίως προσωπική ενημέρωση – συζήτηση με τους γονείς μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά είτε δια ζώσης ώστε να αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε πρόβλημα, δυσκολία ή κάποια ιδιαίτερη ανάγκη που μπορεί να έχει παρουσιασθεί. Επιπρόσθετα οι γονείς ενημερώνονται άμεσα για ενδεχόμενη απουσία των μαθητών από τα μαθήματα.

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr