030

Καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

Οι καθηγητές μας είναι άκρως εξειδικευμένοι στο αντικείμενο που διδάσκουν έχοντας την ανάλογη πείρα στην προετοιμασία των μαθητών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακολουθούν σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας, ακολουθούν μοντέλα διδασκαλίας προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, ενισχύουν τη σκέψη, το στοχασμό, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία των μαθητών. Συντελούν στην οικοδόμηση της προσωπικότητας των μαθητών προσεγγίζοντας και εξυπηρετώντας τις ατομικές μαθησιακές ανάγκες του κάθε μαθητή.

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr