021

Μάθημα στο τραπέζι

Τοποθέτηση μαθητών σε διάταξη ομάδας εξασφαλίζοντας αμεσότητα, αδιάλειπτη συνεργασία καθηγητή – μαθητή και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Ο καθηγητής τοποθετεί στο επίκεντρο τον μαθητή και σέβεται την προσωπικότητά του , διαμορφώνοντας ένα ασφαλές κλίμα μάθησης μέσα στην τάξη. Η ενσυναίσθηση και το προσωπικό ενδιαφέρον για κάθε μαθητή είναι απαραίτητη προϋπόθεση συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει.

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr