020

6μελή και ομοιογενή τμήματα

6μελή και ομοιογενή τμήματα που ευνοούν την άμιλλα και οδηγούν τους μαθητές στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Ωστόσο ο αριθμός 6 δεν αποτελεί αυτοσκοπό για το φροντιστήριο αλλά ενδέχεται να γίνει και μικρότερος προκειμένου να διαφυλαχθεί η ομοιογένεια του τμήματος. Η διδασκαλία πραγματοποιείται με μαθητοκεντρική προσέγγιση παρέχοντας στο παιδί τη δυνατότητα να αναλάβει πρωτοβουλίες και προωθώντας παράλληλα την αυτενέργειά του. Επιπλέον, ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του μαθητή, καλλιεργείται κλίμα συνεργασίας και άμιλλας και ενθαρρύνεται η ανταλλαγή ιδεών και απόψεων.

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr