Πρότυπο Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής

epilegoprotypo27

Το κείμενο που ακολουθεί στηρίζεται εξ ολοκλήρου σε εκτενέστερο κείμενο για την ιστορία της σχολής που συνέγραψε ο Δρ Κλασικής Φιλολογίας Αθανάσιος Φραγκούλης τ. καθηγητής της Σχολής.

Η Επανάσταση του 1821 υπήρξε αποτέλεσμα μακροχρόνιας καλλιέργειας της εθνικής συνείδησης η οποία οφείλεται και στα σχολεία που κατά τον 17ο αι. αρχίζουν να αναφαίνονται σε διάφορες πόλεις του ευρύτερου ελλαδικού χώρου, συντηρούμενα από τις ελληνικές κοινότητες. Οι Έλληνες είχαν κάνει συνείδηση αυτό που είπε αργότερα ο Ρήγας, ότι δηλαδή « εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή, με την οποία λάμπουν ελεύθερα τα έθνη». Ανάμεσα στις πιο περίφημες για την προσφορά τους στo 'Eθνος σχολές είναι και η Ευαγγελική Σχολή.

Στυπόχαρτο, μελανοδοχείο, πλάκα γραφής και κονδύλι

Στις απαρχές της Σχολής βρίσκεται το Παλαιό Σχολείο στο οποίο δίδαξε ο Αδαμάντιος Ρύσιος, πάππος του Αδάμ. Κοραή. Το 1717, ο Μητροπολίτης Σμύρνης Ανανίας πήρε την πρωτοβουλία επανίδρυσης του και στις 22 Ιουνίου 1733 ετέθη υπό την προστασία της αγγλικής κυβέρνησης Αργότερα αφιερώθηκε «εις τον Υιόν του θεού, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν» ως «Σχολείον των Ευαγγελικών του εντολών και φροντιστήριον πάντων των ελληνικών μαθημάτων ». Αργότερα η Σχολή ονομάστηκε «Ευαγγελικόν Φροντιστήριον» και τελικά επικράτησε η ονομασία Ευαγγελική Σχολή.

Η Σχολή είχε αρχικά θρησκευτικό χαρακτήρα που διατηρήθηκε έως το 1810 οπότε κλήθηκε ο περιώνυμος Θεόφιλος Καΐρης από την Άνδρο για να διδάξει φιλοσοφία και μαθηματικά. Ο θρησκευτικός χαρακτήρας της σχολής καταργήθηκε αργότερα το 1828 επί διευθύνσεως του Αβραμίου Ομηρόλη. Επί της εποχής του η Ευαγγελική Σχολή έφθασε σε τελειότητα σπάνια για εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Η Σχολή καταστράφηκε το 1842 από μια μεγάλη πυρκαϊά και παναλειτουργεί το 1843. Αξιόλογοι διευθυντές φροντίζουν την πνευματική ανύψωση της και την αύξηση του κύρους της. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν διευθυντής ο Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος (ανέλαβε το 1861) οι απόφοιτοι της Σχολής εγγράφονταν χωρίς εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επί διευθύνσεως του Γ. Σωτηρίου η διδασκαλία βελτιώνεται, οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς διδάσκονται αρτιότερα, το πρόγραμμα των μαθημάτων συμπληρώνεται, εισάγεται η διδασκαλία της μηχανικής και εξοπλίζεται το σχολείο με εποπτικά μέσα και όργανα για την διδασκαλία των νεότερων κατακτήσεων της επιστήμης, ιδρύεται Εμπορική Σχολή, ως τμήμα της Ευαγγελικής Σχολής, και 3τάξιο Διδασκαλείο για τη μόρφωση δημοδιδασκάλων.

To κτίριο όπου επρόκειτο να εγκατασταθεί η Ευαγγελική Σχολή το 1922

Μέχρι το 1914 η Σχολή ήκμαζε και συγκέντρωνε μαθητές από όλη τη Μ. Ασία και τα νησιά των μικρασιατικών ακτών. Το 1918 ανατίθενται τα καθήκοντα του Διευθυντή στον Νικ. Λιθοξόο που έμελλε να είναι και ο τελευταίος Διευθυντής της Σχολής. Αυτός, με άριστη επιστημονική κατάρτιση και παιδαγωγική μόρφωση με μεταπτυχιακές σπουδές στα πανεπιστήμια της Ελβετίας και της Γερμανίας, επιδόθηκε με μεγάλο ζήλο στη βελτίωση της λειτουργίας της Σχολής. Εισήγαγε ριζικές μεταρρυθμίσεις στα αναλυτικά προγράμματα, τους κύκλους μαθημάτων και το σύστημα των εξετάσεων και έκανε τη Σχολή να αποδώσει πλούσιους καρπούς.

Πολλοί παράγοντες συνέβαλαν στην αύξηση του κύρους της παλαιάς εκείνης Σχολής και την εξάπλωση της φήμης της. Εκείνο όμως που συνέβαλε κυρίως στις υψηλές της επιδόσεις ήταν το προσωπικό της Σχολής. Καθηγητές εκλέγονταν οι διαπρεπέστεροι λόγιοι, παιδαγωγοί, επιστήμονες και ενθουσιώδεις λειτουργοί της παιδείας. Χάρις στο διδακτικό προσωπικό αποφοιτούσαν νέοι με ολοκληρωμένη και τέλεια μόρφωση. Σε αυτήν φοίτησαν ο Αδάμ. Κοραής, ο εθνομάρτυρας Γρηγόριος ο Ε', Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης, ο ποιητής Ηλίας Τανταλίδης, ο ιστορικός Παύλος Καρολίδης, ο αρχιστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, ο λογογράφος Στέφανος Ξένος, ο ποιητής Στέλιος Σπεράντζας, ο πασίγνωστος εφοπλιστής Αριστ. Ωνάσης, ο μουσικός και ακαδημαϊκός Μανώλης Καλομοίρης. Αλλά και αναρίθμητοι άλλοι που αναδείχτηκαν ως λόγιοι, επιστήμονες, κληρικοί, καλλιτέχνες και επιχειρηματίες που βοήθησαν την κοινωνία στην οποία έζησαν και τίμησαν με τον καλύτερο τρόπο το ελληνικό έθνος και την πνευματική τους μητέρα, την Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης.

Η λαμπρή αυτή εποχή ήταν πεπρωμένο να είναι και η τελευταία Το 1922 η μεγάλη πυρκαϊά που αποτέφρωσε το μεγαλύτερο μέρος της Σμύρνης κατέστρεψε το κτήριο της Ευαγγελικής Σχολής.

Όμως η ιδέα της δεν έπαψε να ζει στις ψυχές των. Έτσι το 1934 ιδρύθηκε στη Νέα Σμύρνη πλήρες Γυμνάσιο που τον επόμενο χρόνο ονομάστηκε Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης σε ανάμνηση της παλαιάς ιστορικής Σχολής. Το 1934 εγκαταστάθηκε σε μισθωμένο οίκημα στην κεντρική πλατεία. Τα επίσημα εγκαίνια έγιναν το 1935 με μεγάλη επισημότητα. Τότε έγινε και η αποκάλυψη της επιγραφής «Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης 1717-1934». Τα εγκαίνια αυτά αποτελούν ουσιαστικά το πανηγυρικό γεγονός της επανίδρυσης της Ευαγγελικής που συνεχίζει το έργο της, δρώντας και προσφέροντας στην κοινωνία της Νέας Σμύρνης και της Ελλάδας.

Η πρώτη περίοδος λειτουργίας της Σχολής, κατά την οποία μορφώθηκαν σπουδαίοι άνδρες, όπως ο Νεόφυτος, Πατριάρχης Κων/λεως, τα αδέρφια Γεράσιμος και Αγάπιος από τη Δημητσάνα, ιδρυτές της περιώνυμης Σχολής, και ο πιο γνωστός ο Αδάμ. Κοραής, τελείωσε με μια μεγάλη καταστροφή. Στις 24 Ιουνίου 1778, μια μεγάλη πυρκαϊά μετέτρεψε τη Σχολή σε ερείπια.

Ο Οικουμενικός πατριάρχης Καλλίνικος Δ' γράφει:

«Τω 1778 έτει, μηνί Ιουνίω ε, σεισμός φρικώδης εν Σμύρνη εγένετο και διεκράτησε κλ(ον)ουμένη ή γη μέχρι τέ-λους τον μηνός. Εν ταύτη δε τη κδ΄' τον μηνός, ήμερα Κυ-ριακή, γέγονε και εμπρησμός μέγας και το τρίτον μέρος αυτής κατέκαυσε και την αγίαν Φωτεινήν πάλιν και το σχολείον ομού και τους των προκρίτων πιστών οίκους πάντας».
Πράγματι εκάη τότε και ή Ευαγγελική Σχολή. «Κρίμασιν, οίς οίδε Κύριος, γράφει ο Παρανίκας, «μέγας εμπρησμός γενόμενος τη 24 Ιουνίου 1778, απετέφρωσεν την Σχολήν, μεταβαλών αυτήν εις ερείπια».

Και συνεχίζει:

«Ή Ευαγγελική Σχολή επυρπολήθη τρις, καθ' όλον και εν μέρει, και πάντοτε ως φοίνιξ ανέθρωσκεν εκ της τέφρας αυτόν, διότι το θεμέλιον εφ' ον στηρίζεται, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, είναι αρραγέστατον»
Δεύτερη περίοδος λειτουργίας της Σχολής (1779-1821)

Στις δύσκολες αυτές στιγμές μεγαλούργησε πάλι η ιδιωτική πρωτοβουλία Ο Ιωάννης Κανάς αναδεικνύεται μεγάλος ευεργέτης της Σχολής Αναλαμβάνει να οικοδομήσει αυτή με δικά του έξοδα στη θέση που βρισκόταν μέχρι την καταστροφή της Σμύρνης. Έτσι άρχισε η δεύτερη περίοδος λειτουργίας της Σχολής που εξακολούθησε να φωτίζει μέχρι την έναρξη της Επανάστασης του '21, διατηρώντας το θρησκευτικό της χαρακτήρα και στηριζόμενη σε διδασκάλους κατά το πλείστον ιερωμένους.

Η έριδα με το Φιλολογικό Γυμνάσιο

Την περίοδο 1808-1819 τα εκπαιδευτικά πράγματα στη Σμύρνη εμφανίζονται εξαιρετικά ταραγμένα και ανήσυχα. Ο «τηλαυγής», όπως χαρακτηριζόταν, «Φάρος της Ανατολής», η παλαιά της Σμύρνης Ευαγγελική Σχολή, θεωρήθηκε από τους νεωτεριστές και προοδευτικούς άνδρες της Σμύρνης, τους οπαδούς του Διαφωτισμού και των νέων προσανατολισμών και αντιλήψεων σε θέματα παιδείας, καθυστερημένο και συντηρητικό ίδρυμα, ανίκανο να ανταποκριθεί στις ανάγκες της Σμύρνης και του Έθνους γενικότερα. Οι άνδρες αυτοί ίδρυσαν το 1809 τη Νέα Δημόσια Σχολή που αργότερα μετονομάστηκε Φιλολογικόν Γυμνάσιον. Στο σχολείο αυτό δίδασκαν μερικά από τα πιο φωτεινά πνεύματα της εποχής, όπως ο σοφός διδάσκαλος του γένους Κ. Κούμας και ο περίφημος ρήτορας και πολυμαθής πρεσβύτερος Κωνσταντίνος Οικονόμου ο εξ Οικονόμων. Οι φωτισμένοι αυτοί πνευματικοί άνδρες πίστευαν πως, πέρα από την ελληνική γλώσσα και τα παραδοσιακά μαθήματα, οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται και αριθμητική, γεωμετρία, γεωγραφία, φυσική, χημεία λογική και ηθική. Ο Κούμας έλεγε πως οι μαθητές της Ευαγγελικής Σχολής αποφοιτούν στολισμένοι με κάποιους συνδέσμους της γραμματικής αλλά τελείως γυμνοί από γνώσεις αναγκαίες για την αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Οι υποστηρικτές πάλι της Ευαγγελικής Σχολής κατηγορούσαν αυτούς ότι αθεΐζουν και πως ερχόμενοι από τη Δύση μεταφέρουν την αθεΐα στην Ελλάδα.

Η επίσημη διδασκαλία των νέων μαθημάτων έγινε την 1η Σεπτεμβρίου 1809. Η ανταπόκριση του κόσμου υπήρξε καταπληκτική, η επιτυχία θαυμαστή και η ικανοποίηση των υπευθύνων του Φιλολογικού Γυμνασίου μεγάλη. Η αντίδραση της Ευαγγελικής Σχολής υπήρξε άμεση και έντονη. Στον αγώνα της εναντίον της νέας σχολής είχε την υποστήριξη και συμπαράσταση του Γάλλου προξένου στην αρχή και του Άγγλου την εύνοια και συνδρομή αργότερα. Ο Κούμας μάλιστα μαρτυρεί πως ο Άγγλος πρόξενος ήταν ωμός, αμαθής και παράφρων και έφθασε στο σημείο να πει πως θα κρέμαζε τον Κούμα, αν δε μεσίτευε για τη σωτηρία του ο αυστριακός πρόξενος της Σμύρνης. Πέρα από αυτό, το Πατριαρχείο είχε εκδώσει επίσημο έγγραφο εναντίον του Κούμα, πράγμα που τον έκανε να καταριέται τη στιγμή που πήγε στη Σμύρνη.

Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, αν και αναγνώριζε τη σπουδαιότητα του Φιλολογικού Γυμνασίου και την αξία αυτών που δίδασκαν σ' αυτό, τάχθηκε υπέρ της Ευαγγελικής Σχολής. Στην έριδα αυτή πήραν μέρος ανώτεροι εκκλησιαστικοί λειτουργοί. Κατά του Κωνσταντίνου Κούμα ασκεί αυστηρή κριτική ο Νεόφυτος Δούκας ισχυριζόμενος πως η «Σύνοψις της Φυσικής» που εκδόθηκε από τον Κούμα δεν είναι έργο ωφέλιμο για τους Σμυρναίους και γενικότερα τους Έλληνες μαθητές.

Πάντως το Γενάρη του 1810 το Φιλολογικό Γυμνάσιο κατόρθωσε να αποκτήσει δική του στέγη και να εδραιωθεί προς μεγάλη χαρά του Α. Κοραή και σε πείσμα των αντιδράσεων άλλων και του Αθαν. Πάριου, συντηρητικού δασκάλου και φανατικού εχθρού των νεωτεριστών. Επειδή μάλιστα το προσωπικό του Φιλολογικού Γυμνασίου ήταν πολύ ανώτερο από πολλές απόψεις κέρδισε την υπεροχή απέναντι στην Παλαιά Ευαγγελική Σχολή, που προοδευτικά έφθινε και έχανε ένα μέρος από το κύρος και την αίγλη της.

Η Ευαγγελική Σχολή, για να αντιμετωπίσει το Φιλολογικό Γυμνάσιο, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα παραδοσιακά μαθήματα και τα συντηρητικά σχήματα, να διευρύνει τον κύκλο των διδασκομένων μαθημάτων και να προσαρμοσθεί στα νέα δεδομένα. Έτσι το 1810 κάλεσε τον περιώνυμο Θεόφιλο Καΐρη από την Άνδρο με σπουδές στην Πίζα και το Παρίσι, για να διδάξει φιλοσοφία και μαθηματικά. Η ανάκαμψη της Σχολής υπήρξε εντυπωσιακή και άμεση. Η αθέτηση όμως ανειλημμένων υποχρεώσεων από την πλευρά των εφόρων ανάγκασε το Θεόφιλο Καΐρη να εγκαταλείψει τη Σμύρνη στα τέλη του 18ου αϊ.

Πολλοί είχαν πιστεύσει πώς η άμιλλα των δύο « Μουσείων », όπως τα έλεγαν, δηλαδή της Ευαγγελικής Σχολής και του Φιλολογικού Γυμνασίου, προοιώνιζε μεγάλα οφέλη τόσο για τη Σμύρνη όσο και για το έθνος ολόκληρο. Όμως διαψεύσθηκαν. Η έριδα των δύο σημαντικών σμυρναικών πνευματικών ιδρυμάτων με την πάροδο του χρόνου οξυνόταν και έφθασε στο κορύφωμα της στις 16 Ιουλίου 1819, οπότε με οχλοκρατική κίνηση καταλύθηκε το Φιλολογικό Γυμνάσιο. Πάντως η σύγκρουση αυτή, σύγκρουση εκπαιδευτική αλλά και ιδεολογική, είχε και κάτι θετικό. Συσπείρωσε τις πνευματικές δυνάμεις της Σμύρνης λίγο πριν την έναρξη της Επανάστασης του 21. Οι δημογέροντες, φίλοι του Φιλολογικού Γυμνασίου, συμφιλιώθηκαν με τους επιτρόπους της παλαιάς Ευαγγελικής Σχοής και με κοινό πρωτόκολλο επικυρωμένο και από τον Πατριάρχη της Σμύρνης Άνθιμο αποφάσισαν τον Οκτώριο του 1820 να υποστηρίξουν με όλες τους τις δυνάμεις τη Σχολή, να βελτιώσουν το διδακτικό προσωπικό, να εκσυγχρονίσουν και να προσαρμόσουν τα αναλυτικά προγράμματα στα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα και τις ανάγκες της εποχής. Προσκάλεσαν μάλιστα έναν από τους διασημότερους δασκάλους, άνδρα κατάλληλο να αναλάει τη διεύθυνση της Σχολής, το Βενιαμίν το Λεσβίο. Αυτός όμως άσκησε το έργο του μόνο για ένα εξάμηνο, γιατί η έκρηξη της Επανάστασης του '21 ανάγκασε τη Σχολή να αναστείλει τη λειτουργία της. Έτσι έληξε η δεύτερη περίοδος λειτουργίας της Ευαγγελικής Σχολής.

Τρίτη περίοδος λειτουργίας της Σχολής (1824-1842)

Το 1824 άρχισε η επαναλειτουργία της Σχολής. Όταν εκόπασε η ταραχή που δημιούργησε η ελληνική επανάστάση, οι επίτροποι της Σχολής αποφάσισαν να ανασυγκροτήσουν αυτή και ανέθεσαν το 1828 τη Διεύθυνση της στον Αβράμιο Ομηρόλη, άνδρα λόγιο κι ενάρετο που ονομάστηκε αρχιδιδάσκαλος. Ο Ομηρόλης ήταν πνεύμα προδευτικό και ανήσυχο. Κατάργησε το θρησκευτικό χαρακτήρα της Σχολής, προσέλαβε διδασκάλους της γαλλικής και αργότερα της ιταλικής και αγγλικής γλώσσας και διαίρεσε τη Σχολή σε ανώτερο και κατώτερο τμήμα.

Ακόμη ο Ομηρόλης συνέστησε μέσα στην Ευαγγελική Σχολή αλληλοδιδακτικό σχολείο, το πρώτο που συστάθηκε στην Ανατολή. Αξίζει να σημειωθεί πως η σφραγίδα της Σχολής τότε ήταν στρογγυλή, παρουσίαζε ένα φίδι να δαγκώνει την ουρά του και μέσα στον κύκλο που σχηματιζόταν έφερε το έτος 1828. Γύρω από το φίδι και μέσα σε δύο κύκλους ήταν γραμμένες οι λέξες: Αλήθεια, Τελειότης, Σοφία, Δικαιοσύνη. Αυτά ήταν τα ιδανικά της Σχολής. Επί της εποχής του Ομηρόλη η Ευαγγελική Σχολή διαρκώς προαγόταν και ξεπέρασε την παλιά σε εύκλεια και λαμπρότητα. Έφθασε σε τελειότητα και πληρότητα σπάνια για εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Τον εξαίρετο αυτόν άνδρα που αποχώρησε από τη Σχολή το 1834, για να αναλάβει τη Διεύθυνση της Ελληνικής Εμπορικής Σχολής Χάλκης διαδέχθηκαν με τη σειρά οι Βενέδικτος Κωνσταντινίδης, ιεροκήρυκας, ο Νεοκλής Παπάζογλου, ο ιερομόναχος Ιγνάτιος Σαρδέλλης από τη Λέσβο, για δύο μήνες κάποιος Ποπ, για δεύτερη φορά ο Νεοκλής Παπάζογλου, επί της εποχής του οποίου συντάχθηκε και ο πρώτος κανονισμός λειτουργίας της Σχολής.

Ιστοσελίδα

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr