023

Πρόγραμμα Σπουδών

Γυμνάσιο. Το Γυμνάσιο αποτελεί το πρώτο και πολύ κρίσιμο σκαλοπάτι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο μαθητής θα μάθει για πρώτη φορά να κατανοεί πιο δύσκολες γνωστικές έννοιες, να διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο του και θα δώσει τις πρώτες του γραπτές εξετάσεις.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου αποσκοπεί κυρίως στην κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Νεοελληνικής Γλώσσας, των βασικών μαθηματικών εννοιών και την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων.

Ο μαθητής μαθαίνει να μελετά μεθοδικά και να συστηματοποιεί το διάβασμά του. Λύνει απορίες και καλύπτει πιθανά κενά με αποτέλεσμα την άμεση βελτίωση των σχολικών επιδόσεων. Για τους μαθητές του Γυμνασίου εφαρμόζεται ένα ολιγόωρο πρόγραμμα υποδομής, ώστε οι μαθητές να ασχολούνται παράλληλα και με τις διάφορες εξωσχολικές τους δραστηριότητες.

Α Λυκείου. Η Α’ Λυκείου αποτελεί μία τάξη μετάβασης από το εμπειρικό στοιχείο του Γυμνασίου στο αφαιρετικό του Λυκείου. Είναι μια απαιτητική χρονιά καθώς ο βαθμός δυσκολίας του διαβάσματος και της εξέτασης των μαθημάτων αυξάνεται αισθητά σε σχέση με το Γυμνάσιο. Στα Φροντιστήρια Λουκίδη φροντίζουμε να παρέχουμε στους μαθητές μας την απαραίτητη υποδομή και τα κατάλληλα εφόδια για την επιτυχή αυτή μετάβαση. Με συνεχή διαγωνίσματα οι μαθητές προετοιμάζονται και διαμορφώνουν μία τεχνική απάντησης θεμάτων. Εμβαθύνουν σε θεμελιώδεις ενότητες, οι οποίες θα θεωρηθούν προ-απαιτούμενες για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Εισέρχονται σε φάση προεπιλογής Ομάδας Προσανατολισμού. Με τα συνεχή δεδομένα από τα διαγωνίσματα, τη συνεχή πληροφόρηση και ενημέρωση συνειδητοποιούν τις κλίσεις τους και οδηγούνται σε σωστές επιλογές.

Β Λυκείου. Η Β’ Λυκείου είναι η τάξη όπου συστηματοποιείται και ολοκληρώνεται η συνθετική ικανότητα του μαθητή. Αποτελεί μια καθοριστική χρονιά, αφού ο μαθητής κάνει την πρώτη σημαντική επιλογή του διαλέγοντας την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει. Οι απαιτήσεις των μαθημάτων αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Σ’ αυτό το πλαίσιο στα Φροντιστήρια Λουκίδη συνδυάζουμε την ολόπλευρη στήριξη του μαθητή για τη Β’ Λυκείου με μία ουσιαστική και στοχευμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δημιουργώντας ένα Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε Επιστημονικό Πεδίο ξεχωριστά. Έτσι οι μαθητές πραγματοποιούν μια ομαλή μετάβαση στη Γ’ Λυκείου, γεγονός που μειώνει το άγχος τους και θεμελιώνει ακόμα περισσότερο τις γνώσεις τους.

Γ Λυκείου. Το Πρόγραμμα Σπουδών της Γ’ Λυκείου είναι ευέλικτο και ειδικά διαμορφωμένο, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες του μαθητή. Συγκεκριμένα η Γ’ Λυκείου ως ιδιαίτερα καθοριστική τάξη προϋποθέτει ένα πρόγραμμα σπουδών που θα εναρμονίζεται απόλυτα με τις απαιτήσεις των τελικών εξετάσεων Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε ένα Πρόγραμμα Σπουδών για την Γ’ λυκείου, ώστε ο μαθητής να αποκτήσει την απαιτούμενη γνώση και να την εμπεδώσει μέσω της ολοκληρωμένης επανάληψης. Να εξοικειωθεί με τον τρόπο αξιολόγησης τόσο ως προς τη δυσκολία των θεμάτων όσο και ως προς το χρόνο.

Η Γ’ Λυκείου είναι η πιο κρίσιμη χρονιά για τους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στο άγχος των Πανελλαδικών εξετάσεων. Στα Φροντιστήρια Λουκίδη οι μαθητές μας έχουν ήδη καλύψει σημαντικό μέρος της ύλης μέσω του προγράμματος προετοιμασίας από τη Β Λυκείου και έχουν ολοκληρώσει την καλοκαιρινή προετοιμασία. Η χρονιά μετατρέπεται σε μία μεθοδική και άρτια οργανωμένη διαδικασία που ωθεί τους μαθητές να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να πετύχουν τη σχολή της επιλογής τους.

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr