024

Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου

Γίνεται στο χώρο του φροντιστηρίου με ατομικά ραντεβού για κάθε μαθητή. Έχοντας γνώση του αντικειμένου κάθε σχολής, των διαφορών μεταξύ των τμημάτων, των προοπτικών και δυνατοτήτων που προσφέρονται ενημερώνουμε διεξοδικά τους μαθητές και τους γονείς για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού και την αποφυγή λαθών στο πιο σημαντικό δίλημμα τη στιγμή της μετάβασης τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr