027

Διεξάγονται τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και προσωπικότητας

Αρχικά χορηγείται μέσω υπολογιστή ένα αυτοματοποιημένο τεστ που χαρτογραφεί την προσωπικότητα και καταγράφει με ακρίβεια τις πραγματικές κλίσεις, τις προτιμήσεις και τα επαγγέλματα που ταιριάζουν σε ένα άτομο. Ακολουθεί εξατομικευμένη προσωπική έκθεση που εξάγει συγκεκριμένα αποτελέσματα προκειμένου να δείξει ποια επαγγέλματα ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντα του μαθητή. Σε συνδυασμό με την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη και ανάλυση το τεστ μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο οδηγό που συμβάλει στις εύστοχες επιλογές σταδιοδρομίας. Με την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής, ο μαθητής είναι σε θέση να ανακαλύψει και να στοχεύσει σχολές και επαγγέλματα που ταιριάζουν με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και την προσωπικότητα του. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας δίδονται γραπτώς στο μαθητή

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr