033

Φόρμες περιγραφικής αξιολόγησης

Στέλνονται με email στους γονείς ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Απεικονίζουν την περιοδική πρόοδο ή τη συνολική επίδοσή του μαθητή. Αποτελούν συστηματική και οργανωμένη συλλογή ενδείξεων-στοιχείων που χρησιμοποιούνται από τον εκπαιδευτικό προκειμένου να παρακολουθήσει και να ενημερώσει τους κηδεμόνες για την πορεία, την πρόοδο και την εξέλιξη του μαθητή.

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr