• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
Δωρεάν βιβλία

Δωρεάν βιβλία

Καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

Καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

6μελή και ομοιογενή τμήματα

6μελή και ομοιογενή τμήματα

Μάθημα στο τραπέζι

Μάθημα στο τραπέζι

Προσομοιωτικά διαγωνίσματα

Προσομοιωτικά διαγωνίσματα

Πρόγραμμα σπουδών

Πρόγραμμα σπουδών

Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου

Συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου

Ενημέρωση γονέων

Ενημέρωση γονέων

Συναντήσεις με ειδικό ψυχολόγο

Συναντήσεις με ειδικό ψυχολόγο

Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού

Φόρμες περιγραφικής αξιολόγησης

Φόρμες περιγραφικής αξιολόγησης

Οδηγός σταδιοδρομίας

Οδηγός σταδιοδρομίας

Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής

epilegoprotypo27

Το σχολείο μας, η Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, υπήρξε από την ίδρυσή του τον 18ο αι. ένα εμβληματικό εκπαιδευτικό ίδρυμα του μείζονος ελληνισμού και ειδικά του μικρασιατικού, τόσο της μητρόπολής του, της Σμύρνης, όσο και της υπόλοιπης Μικράς Ασίας. Αλλά και από την επανίδρυσή του στη Νέα Σμύρνη το 1934 υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ένα σημαντικό σχολείο μέσης εκπαίδευσης της χώρας, αποτελώντας πάντα έναν δυναμικό χώρο στο πλαίσιο της ελληνικής εκπαίδευσης.

Η ιστορία και η πορεία του στη μακρά αυτή περίοδο καθορίζεται από εθνικές, κοινωνικές, ιδεολογικές και εκπαιδευτικές παραμέτρους. Δημιουργήσαμε, λοιπόν, τον σύνδεσμο αυτό, με την πρόθεση να συγκεντρώσουμε σε ένα σώμα ενδεικτικών κειμένων, την εξέλιξη του σχολείου στον χρόνο. Η ιδέα της δημιουργίας ενός ανθολογίου, το οποίο να παρουσιάζει για το σχολείο μας ιστορικά στοιχεία, περιηγητικές, λογοτεχνικές, επιστημονικές αναφορές αλλά και βιωματικά κείμενα παλαιών μαθητών υπηρετεί δύο στόχους: από τη μία, τη σύνδεση του παρόντος με το παρελθόν, την αποκατάσταση της συνέχειας, την ανασύσταση δεσμών με τις παλαιότερες εποχές του σχολείου∙ από την άλλη, μέσα από αυτές τις αναφορές, πέρα από στοιχεία για το σχολείο, αναδεικνύονται ιδεολογικές συνιστώσες, προσλήψεις τού συγκεκριμένου σχολείου και του έργου του, η λειτουργία του στη ζωή και τη συγκρότηση του μικρασιατικού ελληνισμού, ο ρόλος του στη διαμόρφωση της μικρασιατικής προσφυγικής μνήμης, στοιχεία για την ιστορία της εκπαίδευσης και του κοινωνικού και ιδεολογικού της ρόλου τόσο στην εποχή της λειτουργίας του στη Σμύρνη και στο πλαίσιο του Μικρασιατικού ελληνισμού, όσο και σε σχέση με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1930 και εξής.

Έτσι, μέσα από την ιστορία του σχολείου στη Σμύρνη, μπορούμε, για παράδειγμα, να διαπιστώσουμε τη σημασία της παιδείας στη συγκρότηση της εθνικής ελληνικής ταυτότητας, τις αντιπαραθέσεις της εποχής του Διαφωτισμού, τη θέση της κλασικής παιδείας στο πρόγραμμα σπουδών, τη σχέση του σχολείου με την οικονομική δραστηριότητα της Σμύρνης, τη σχέση με το εθνικό κέντρο, το ελληνικό κράτος και το ελληνικό Πανεπιστήμιο, τον ρόλο του στην υπόθεση της Μεγάλης Ιδέας, το ρόλο του στη συγκρότηση των εθνικισμών αλλά και του κοσμοπολιτισμού της Σμύρνης, τη σχέση με τους Τούρκους και το Οθωμανικό κράτος, την παρουσία του κατά την περίοδο της μικρασιατικής εκστρατείας και της ελληνικής διοίκησης της περιοχής την περίοδο 1919-1922.

Μέσα από τη λειτουργία του σχολείου στη Νέα Σμύρνη, αντίστοιχα, μπορούμε να γνωρίσουμε παλαιότερες εικόνες της πόλης μας, στοιχεία για τη λειτουργία του σχολείου και τη μαθητική ζωή σε παλιότερες δεκαετίες, εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές.

Χωρίζουμε το ανθολόγιο σε δύο μέρη: το πρώτο αναφέρεται στο σχολείο της Σμύρνης και το δεύτερο στο σχολείο της Νέας Σμύρνης. Σε καθένα από τα δύο μέρη, παρουσιάζουμε τρεις ενότητες: στην πρώτη: «Διαδρομή στoν χρόνο και την ιστορία», επιχειρείται μία σύντομη παρουσίαση της ιστορίας και εξέλιξης του σχολείου. Η κάθε αναφορά σε σημαντικές στιγμές του σχολείου συνοδεύεται από κείμενα, πρωτογενείς ή δευτερογενείς πηγές. Στην δεύτερη ενότητα: «Είπαν και έγραψαν για την Ευαγγελική Σχολή» συγκεντρώνουμε αποσπάσματα από ποικίλα κείμενα που αναφέρονται στο σχολείο και αναδεικνύουν τη φυσιογνωμία του. Στην τρίτη: «Αναμνήσεις μαθητών», με χαρακτηριστικό τον βιωματικό χαρακτήρα, συγκεντρώνουμε κείμενα παλαιών μαθητών με αναμνήσεις από τα μαθητικά τους χρόνια.

Το «ανθολόγιό» μας αποτελεί προς το παρόν μία πρώτη καταγραφή και ευελπιστούμε διαρκώς να εμπλουτίζεται με νέα κείμενα, διατρέχοντας τον χρόνο από το 1733 μέχρι σήμερα.

Ελπίζουμε να το βρείτε κι εσείς ένα γοητευτικό και χρήσιμο ταξίδι στο χρόνο, στην ιστορία του σχολείου μας αλλά και στην Ιστορία. Ελπίζουμε ακόμη να νιώσετε ότι η Ευαγγελική Σχολή, και στις δυο περιόδους της λειτουργίας της, έχει υπάρξει ένα σχολείο που προσέφερε μια ταυτότητα στους μαθητές του, που συνετέλεσε στη συγκρότησή τους, που εντέλει αγαπήθηκε και νοσταλγήθηκε.

Μάιος 2013

Ανθολόγηση κειμένων - εισαγωγές: Τόνια Καφετζάκη, φιλόλογος

Σχεδίαση-υλοποίηση: Θάνια Μπακαμήτσου, Πληροφορικός

Ιστοσελίδα

Εκδόσεις Βιβλίων

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Κράτητος 49, Νέα Σμύρνη

Το πρώτο Φροντιστήριο ιδρύθηκε στη Ν. Σμύρνη από τον μαθηματικό Ευάγγελο Λουκίδη. Το 2007 ανέλαβε τη διεύθυνση ο μαθηματικός Γεώργιος Δρακόπουλος, συγγραφέας της σειράς βιβλίων Επιλέγω Πρότυπο για απόφοιτους Δημοτικού και Γυμνασίου. Επικεφαλής ομίλων Scat στα μαθηματικά του ιδιωτικού σχολείου Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 934 4300

Email: info@loukidi.edu.gr

Ζαλίκη 5 & Βαρίκα, Νέα Φιλοθέη

Από το 2014 τα Φροντιστήρια Λουκίδη λειτουργούν και στη Ν. Φιλοθέη υπό τη διεύθυνση της Ευαγγελίας Δρακοπούλου, κάτοχο πτυχίου Πολιτικών Επιστημών (Ε.Κ.Π.Α) και Παιδαγωγικών Σπουδών (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) με ειδίκευση στη συμβουλευτική εφήβων και σταδιοδρομίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 698 5924

Email: km@loukidi.edu.gr

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr