Πρόγραμμα σπουδών Α Λυκείου

Α Λυκείου. Η Α’ Λυκείου αποτελεί μία τάξη μετάβασης από το εμπειρικό στοιχείο του Γυμνασίου στο αφαιρετικό του Λυκείου. Είναι μια απαιτητική χρονιά καθώς ο βαθμός δυσκολίας του διαβάσματος και της εξέτασης των μαθημάτων αυξάνεται αισθητά σε σχέση με το Γυμνάσιο. Στα Φροντιστήρια Λουκίδη φροντίζουμε να παρέχουμε στους μαθητές μας την απαραίτητη υποδομή και τα κατάλληλα εφόδια για την επιτυχή αυτή μετάβαση. Με συνεχή διαγωνίσματα οι μαθητές προετοιμάζονται και διαμορφώνουν μία τεχνική απάντησης θεμάτων. Εμβαθύνουν σε θεμελιώδεις ενότητες, οι οποίες θα θεωρηθούν προ-απαιτούμενες για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Εισέρχονται σε φάση προεπιλογής Ομάδας Προσανατολισμού. Με τα συνεχή δεδομένα από τα διαγωνίσματα, τη συνεχή πληροφόρηση και ενημέρωση συνειδητοποιούν τις κλίσεις τους και οδηγούνται σε σωστές επιλογές.

Μαθήματα

 

Ώρες
Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 1
Γεωμετρία 1
Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr