Πρόγραμμα σπουδών Β Λυκείου

Β Λυκείου. Η Β’ Λυκείου είναι η τάξη όπου συστηματοποιείται και ολοκληρώνεται η συνθετική ικανότητα του μαθητή. Αποτελεί μια καθοριστική χρονιά, αφού ο μαθητής κάνει την πρώτη σημαντική επιλογή του διαλέγοντας την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει. Οι απαιτήσεις των μαθημάτων αυξάνονται ακόμα περισσότερο. Σ’ αυτό το πλαίσιο στα Φροντιστήρια Λουκίδη συνδυάζουμε την ολόπλευρη στήριξη του μαθητή για τη Β’ Λυκείου με μία ουσιαστική και στοχευμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, δημιουργώντας ένα Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε Επιστημονικό Πεδίο ξεχωριστά. Έτσι οι μαθητές πραγματοποιούν μια ομαλή μετάβαση στη Γ’ Λυκείου, γεγονός που μειώνει το άγχος τους και θεμελιώνει ακόμα περισσότερο τις γνώσεις τους.
Θεωρητική Κατεύθυνση (Νομικές, Φιλοσοφικές & Κοινωνικές επιστήμες)
ΕΚΘΕΣΗ -ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ (ΓΝΩΣΤΟ) 2
ΑΡΧΑΙΑ (ΑΓΝΩΣΤΟ) 3
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 1
ΙΣΤΟΡΙΑ 1
Θετική Κατεύθυνση (Επιστήμες Υγείας)
ΕΚΘΕΣΗ -ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
Θετική Κατεύθυνση(Θετικές Επιστήμες)
ΕΚΘΕΣΗ -ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 2
Θετική Κατεύθυνση (Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική)
ΕΚΘΕΣΗ -ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 1
Πληροφορική 1
Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr