Πρόγραμμα σπουδών Γυμνασίου

Γυμνάσιο. Το Γυμνάσιο αποτελεί το πρώτο και πολύ κρίσιμο σκαλοπάτι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο μαθητής θα μάθει για πρώτη φορά να κατανοεί πιο δύσκολες γνωστικές έννοιες, να διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο του και θα δώσει τις πρώτες του γραπτές εξετάσεις.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου αποσκοπεί κυρίως στην κατανόηση των βασικών λειτουργιών της Νεοελληνικής Γλώσσας, των βασικών μαθηματικών εννοιών και την ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων.

Ο μαθητής μαθαίνει να μελετά μεθοδικά και να συστηματοποιεί το διάβασμά του. Λύνει απορίες και καλύπτει πιθανά κενά με αποτέλεσμα την άμεση βελτίωση των σχολικών επιδόσεων. Για τους μαθητές του Γυμνασίου εφαρμόζεται ένα ολιγόωρο πρόγραμμα υποδομής, ώστε οι μαθητές να ασχολούνται παράλληλα και με τις διάφορες εξωσχολικές τους δραστηριότητες.

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ 1
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ 1
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΚΘΕΣΗ 1
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1
Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr