022

Προσομοιωτικά Διαγωνίσματα

Το πλήθος τους και ο προσεκτικός σχεδιασμός τους τόσο κατά τη δημιουργία όσο και κατά τη διεξαγωγή τους εξοικειώνουν απόλυτα τον μαθητή με τις πραγματικές συνθήκες των εξετάσεων. Τα διαγωνίσματα είναι τρίωρα, ο μαθητής μαθαίνει να διαχειρίζεται τον χρόνο του και το άγχος του. Διεξάγονται σε μέρες και ώρες όπου οι μαθητές δεν έχουν μαθήματα και η παρουσία τους θεωρείται υποχρεωτική.

Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Λουκίδη 1968-2020, 52 χρόνια φροντιστηριακής εμπειρίας. Powered by web-doctor.gr